NORDEN, het tijdschrift

Een tijdschrift voor mensen die zich bezighouden met onconventionele lichamelijke expressie op zo’n niveau dat we zonder aarzelen over een kunstvorm kunnen spreken.
Of het nu Drag Queens, Drag Kings, Bio Queens, Burlesque, Boylesque, Vogue of BDSM performers betreft, ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze een zekere activistische boodschap hebben. Of die boodschap nu met gender, feminisme, seksuele geaardheid of uiterst persoonlijke expressie te maken heeft, het zijn performers die, al is het soms in kleine kring, de grenzen van het keurslijf dat het dagelijkse leven ons oplegt opzoeken en daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de emancipatie van de mens.
Wat ze ook met elkaar gemeen hebben is dat ze naast veel tijd en geld te investeren een uiterst persoonlijke inspanning leveren en daar in het algemeen slecht of in het geheel niet financieel voor gecompenseerd of beloond worden.
In het tijdschrift NORDEN willen we de seksuele geaardheden loskoppelen van de activistische boodschap om daarmee hokjes te laten sneuvelen en een breder beeld te laten zien van het hoogstpersoonlijke als tegenpool van het gemeenschappelijke dat vaker wel dan niet een vorm van sociale beklemming oplevert.
Bezoek voor meer informatie over het tijdschrift deze site.

OpNieuw

Tijdens het hoogtepunt van de pandemie hebben we met veel plezier drie uitgaven van het tijdschrift OpNieuw geproduceerd.
De samenwerking met het bestuur van Stichting OpNieuw verliep op persoonlijk vlak heel hartelijk, maar bijzonder stroef als het om wijzigingen in het bladconcept ging. Dat lag ook voor de hand. De bestuursleden waren vaak al meer dan tien jaar bij het blad betrokken en ze hadden zo hun eigen inzichten, waar op zich in het geheel niets mis mee was, want dat gaat wel vaker zo bij een buurtuitgave, maar wij wilden ons meer op een bredere groep buurtbewoners richten en dat leverde wrijving met het bestuur op. Daar kwam bij dat het kennelijk heel complex is om buurtuitgaven fatsoenlijk gefinancierd te krijgen.