Op 1 januari 2018 zijn wij, bij wijze van experiment, NTV oftewel Nieuwmarkt TV begonnen. We waren ons bewust van het feit dat we wellicht beter een YouTube-kanaal hadden kunnen opzetten, maar in lijn met onze gedachte dat kleine media vooral onafhankelijk moeten zijn, hebben we gekozen voor een website die sporadisch vanaf social media gelinkt werd. Het is namelijk nooit zeker wat grote Amerikaanse bedrijven als Facebook en Google wel of niet acceptabel vinden. Die houding resulteert vaak genoeg in het verwijderen van bijdragen om redenen die wij, als inwoners van Nederland niet kunnen begrijpen omdat er subtiele verschillen zijn tussen Europese en Amerikaanse wetgeving. Helemaal groot worden de verschillen wanneer we kijken naar de culturele verschillen en dat ligt vooral in de voor ons onbegrijpelijke redeneringen achter een actief censuurbeleid door tech-medewerkers die niet gehinderd worden door kennis van het auteursrecht en een heel eigen, persoonlijke invulling geven aan een actief censuurbeleid.

Het eerste jaar van NTV stond vooral in het teken van het vastleggen van buurt en omgeving. Hoewel de site in het begin moeizaam verkeer wist te trekken, veranderde dat zo rond het midden van het jaar toen we besloten het Amsterdamse verkeer vanaf de fiets begonnen vast te leggen. Kennelijk waren deze ‘slow movies’ tot onze verbazing bijzonder in trek bij een groter publiek.

De plannen voor het komende jaar liggen vooral op het vlak van het interviewen van buurtbewoners die een verhaal te vertellen hebben over onze buurt. Ook zullen wij veel aandacht gaan besteden aan kunstenaars en culturele activiteiten. We keren de formule van het Internet als het ware om. In plaats van links en clickbait, vallen we terug op ouderwetse mond op mond reclame. Een bizar uitgangspunt voor iemand die aan aan marketing doet, maar misschien veel effectiever als het gaat om mensen bij hun eigen buurt te betrekken, iets wat in Amsterdam geen overbodige luxe is. NTV wordt gehost door Stichting NTV Amsterdam en draait zonder betaalde advertenties.

De Opkamer

Opkamer Archief
 
In 2018 kregen we bezoek van de dienst webarchivering van de Koninklijke Bibliotheek in verband met het door bestuurder Hans van der Kamp in 1994 opgezette literair tijdschrift ‘de Opkamer’ dat later het eerste serieuze tijdschrift voor Nederlandse literatuur bleek te zijn.

De Koninklijke Bibliotheek beschikte niet over alle eerste uitgaven van het in 2000 ter ziele gegane tijdschrift. Van der Kamp beschikte nog wel over alle materiaal uit die tijd, maar als verwoed verzamelaar beschikte hij niet over de belangrijkste kwaliteit waarover een archivaris moet beschikken en dat is het vermogen alles netjes en ordelijk op te slaan. In plaats daarvan beschikte Van der Kamp over een eindeloze reeks HEMA-verhuisdozen met allerlei opslagmedia die niet altijd van een helder etiket waren voorzien.

Zo ontstond een zoektocht naar bestanden die resulteerde in een reconstructie van de Opkamer als archief met aanvullende documentatie. Zo kwam uiteindelijk ook een artikel van KB’s Kees Teszelszky tot stand dat zeker de moeite van het lezen waard is.

Zie: https://tmgonline.nl/articles/436/

De archiefsite wordt gehost en onderhouden door Stichting NTV Amsterdam.