Open brief aan burgemeester

Open brief aan burgemeester

Hoewel de Nieuwmarktbuurt door de decennia heen bewezen heeft over zeer mondige en strijdlustige bewoners te beschikken, was er toch zo maar een plan van de gemeente om van de Nieuwmarkt één groot terras te maken op tafel gelegd, zonder de buurtbewoners te informeren en dat viel vanzelfsprekend niet helemaal goed.

Te meer daar het hele plan niet bedoeld leek om de publieke ruimte een goede bestemming te geven, maar om de horeca te redden en dat laatste schoot bij ons in het verkeerde keelgat.

1/ De horeca brulde op de eerste dag van de horeca al om compensatie, alsof er niet zoiets bestaat als winst gebruiken voor een buffer in slechte tijden.

2/ De horeca toonde geen enkele interesse in de plaatselijke bewoners toen er nog voldoende toeristen waren.

Wij stelden ons de vraag: zou het omgekeerde ook werken? Stel wij komen in de problemen, of andere culturele instellingen komen in de problemen, hoeveel kans zouden wij dan maken om door de plaatselijke horeca gered te worden?

Het antwoord laat zich raden.

Het terrassenplan is er niet gekomen en of wij daar een steentje aan bijgedragen hebben? We hopen van wel.

Geef een antwoord