Literair tijdschrift De Opkamer (1994/1995-2000)

Literair tijdschrift De Opkamer (1994/1995-2000)

De Opkamer

Sinds 1 januari 2020 in beheer van Stichting NTV Amsterdam: Opkamer // Archief

Link: Opkamer // Archief

De Opkamer startte als homepage van Hans van der Kamp op xs4all.nl in 1994. De site had als aanbod een paar van zijn verhalen en digitale spotprenten. Van der Kamp vond in het schrijven van HTML-code een welkome afwisseling van zijn bezoeken aan café Welling op loopafstand van zijn woning. Sinds het verschijnen van zijn roman ‘Nette mensen in een nieuwe tijd’ bij uitgeverij L.J. Veen in 1993 dreigde deze gelegenheid een tweede huiskamer voor hem te worden. De persoonlijke site op xs4all groeide door bijdragen van bevriende auteurs snel uit tot een tijdschrift. De eerste Opkamer die ondanks de beperkte vormgevingsmogelijkheden van toen een volwassen tijdschrift genoemd mag worden dateert van mei 1995. Daarmee werd De Opkamer, deels onbedoeld, het eerste tijdschrift voor Nederlandstalige literatuur op het internet.

Al snel fungeerde De Opkamer min of meer als kraamkamer voor uitgeverijen die weliswaar geïnteresseerd waren in het internet, maar nog niet over een budget beschikten voor nieuwe media. Bovendien overheerste in de begintijd van het internet de gedachte dat alles wat met dit nieuwe medium te maken had wel eens hype kon blijken te zijn.

Bij de redactie van de De Opkamer leefde echter een blind geloof in de toekomst van digitaal uitgeven. Er werd geëxperimenteerd met geluid en video, activiteiten die gezien de transmissiesnelheden van het internet in die tijd van enige waanzin getuigden. Ook werd een begin gemaakt om manuscripten te vergaren van boeken die geen tweede druk meer zouden krijgen, of na vele drukken de markt verzadigd hadden, in de hoop daarmee een groot fonds van eBooks op te zetten, een project dat op de redactievloer ook wel ‘De Bibliotheek Zonder Snotjes’ heette.

Bij al dat enthousiasme werd te weinig stilgestaan bij een verdienmodel en hoe sneller het project groeide, des te zwaarder werden de lasten. Kortom, de uitgeverij waarvan we droomden is er nooit helemaal gekomen en ergens in het jaar 2000 kwam er na spanningen binnen de redactie toch nog een onverwacht einde aan het ambitieuze Nederlandstalige project.
 

Geef een antwoord